Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA III WIZYTĘ STUDYJNĄ


        Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

ogłasza nabór uczestników na:


wizytę studyjną do Włoch – Val Gardena, która odbędzie się w dniach od 9 do 14 grudnia 2013 r. Rekrutacja będzie trwała w okresie od 30 października do 20 listopada 2013 roku.


        Osobami uprawnionymi do udziału w wizytach studyjnych w ramach powyższego programu są w pierwszej kolejności osoby zamieszkałe na obszarze sześciu gmin – partnerów projektu: Piaski, Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub/i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu sześciu gmin.


        Zgłoszenia do uczestnictwa w wizytach studyjnych dokonuje się poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi Załącznikami do wybranego biura partnera programu. Dokumenty dostarczone drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

        Dane teleadresowe partnerów programu:
a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn
c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski
 f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada

        Koperta z Formularzem Rekrutacyjnym wraz Załącznikami powinna zawierać dopisek „Formularz Rekrutacyjny - udział w szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim".

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych
2. Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
3.
Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami-edytowalny

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//