Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach
Szlaku Jana III Sobieskiego


       Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

       Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły:
- pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020,
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- praktyczna nauka sporządzania biznesplanów,
- innowacyjność w przedsiębiorstwie,
- finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych.

        Szkolenie odbędzie się w okresie od 16 do 18 stycznia 2014 r.

Rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym w okresie
od 2 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.


        Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin.
        Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich.
        Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).
        W niniejszym naborze preferowani są przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz istniejących podmiotów gospodarczych.

 

Załączniki:
1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych
2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//