Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) - zwołuję na dzień 10 lutego 2015 r. (wtorek) IV Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00... <<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/ Dariusz Stasieczek

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//