Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Krasnymstawie uprzejmie informuje iż w miesiącach wakacyjnych (tj. lipiec - sierpień ) - Centrala KRUS organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub ubezpieczonych na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie to powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok ( wiek - dzieci urodzone w latach 1999 – 2007).

 

-         dla dzieci z wadami/ chorobami postawy i narządów układu ruchu w Horyńcu Zdroju

-         dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Iwoniczu Zdroju

 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu ruchu zorganizowany zostaniewe własnym ośrodku Kasy tj. w Centrum Rehabilitacji Rolników Horyńcu Zdroju w terminie od 20.07 – 09.08.2014r.

 

Dla dzieci z chorobami układu oddechowego również we własnym ośrodku Kasy

tj. w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju ul. Ks.Jana Rąba 22 w terminie od 17.07 – 06.08.2014r.

 

Podstawą skierowania dziecka do odbycia rehabilitacji stanowi wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej lub lekarza specjalistę , w leczeniu którego pozostaje dziecko (druki do pobrania w każdej placówce terenowej KRUSChełm, Krasnystaw, Biłgoraj ) lub na stronie internetowej KRUS

www.krus.gov.pl.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci , w stosunku do których Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekły stopień niepełnosprawności skutkujący koniecznością wypłat zasiłku pielęgnacyjnego.

Dzieci bez zasiłku pielęgnacyjnego muszą spełniać wszystkie pozostałe kryteria .

Odpłatność rodziców za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszty przejazdu w obie strony (równowartość ceny biletów PKS lub PKP 2 kl.)

 

Wnioski prosimy składać do PT KRUS w Chełmie przy ul. I Armii WP 8 A lub wysyłać pocztą na wyżej podany adres do dnia 19.05.2014r.

 

 

                                                                                                                       Marcin Zając

                                                                                                      Kierownik Placówki Terenowej KRUS

                                                                                                                    w Krasnymstawie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//