Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

PRODUCENCI PORZECZEK CZARNYCH I WIŚNI - ARiMR udzieli wsparcia finansowego.

        Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z bardzo niskich cen, nie pokrywających kosztów produkcji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Wysokość wsparcia wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie to w formie tzw. pomocy de minimis. Maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego po wejściu w życie Rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej  pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto, trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchni, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

Pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w UG Gorzków - pokój nr. 13 (doradztwo rolnicze) tel. 601713967

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//