Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotycząca wpisu do rejestru zakładów

        W związku ze zbliżającym sie sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie przypomina o obowiązku posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów dla wszystkich, którzy uprawiają (produkują) i sprzedają produkty roślinne do zakładów przetwórstwa, punktów skupu lub prowadzą sprzedaż na targowiskach. Za prowadzenie działalności w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru grożą kary pieniężne.

Pismo oficjalne
Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakladow - informacja
Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej
Wniosek o wpis do rejestru zakładów

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//