Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szacowanie strat po wiosennych przymrozkach.


Urząd Gminy Gorzków przystępuje do szacowania strat w uprawach sadowniczych oraz na plantacjach owoców miękkich które spowodowały wiosenne przymrozki.

Rolnicy, których uprawy faktycznie ucierpiały z powodu w/w niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą składać odpowiednie oświadczenia  w Urzędzie Gminy Gorzków (druk w załączeniu).

Termin składania wniosków - do dnia 09.06.2017r

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

Druk oświadczenia

Wciornastek tytoniowiec

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Chełmie
KOMUNIKAT z dnia 13 maja 2017 roku

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec

Roślina: Tytoń szlachetny

Roślinom tytoniu szlachetnego zagraża wciornastek tytoniowiec – wektor groźnej choroby wirusowej – brązowej plamistości pomidora na tytoniu.

W związku ze zbliżającym się terminem wysadzania rozsady tytoniu w pole w celu ochrony przed wciornastkiem tytoniowcem należy opryskać profilaktycznie rozsadę na 3 dni przed jej wysadzeniem. Pozostałą rozsadę w tunelach lub inspektach należy opryskiwać co 10 dni aż do likwidacji rozsadnika. Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe należy wykonać 3 zabiegi. Pierwszy z nich zaraz po wysadzeniu roślin, następne co 21 dni.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
• Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania,
• Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
• Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
• Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Kierownik Oddziału Stanisław Nazar

Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok do końca maja.

arimr logo

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych)
do dnia 31 maja 2017 roku.

 

Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

Projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został już skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o jak najszybsze składanie wniosków. Na razie, do 12 maja do godz. 10 w ARiMR zarejestrowano 996,8 tys., co stanowi 73,8% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

źródło:arimr.gov.pl

Ostrzeżenie o przymrozkach.

ostrzezenie
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy prognozuje, że w nocy z dnia 9.05.2017r. na 10.05.2017r. na terenie województwa lubelskiego mogą wystąpić spadki temperatury 
od -3 st. C do -1 st. C.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Odyniec

Ptasia grypa zmiana rozporządzenia

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w związku z wejściem w życie w dniu 06.04.2017r.rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

informuje

że zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 poz. 722) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązani są przestrzegać:

1. utrzymywania drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii fakt utrzymywania drobiu;

3. drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych do których dostęp mają ptaki dzikie;

4. pasza i woda musi być zabezpieczona przed dostępem ptaków dzikich i przed ich odchodami;

5. ściółka użyta w gospodarstwie ma być przetrzymywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Jednocześnie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie
lub najbliższego podmiotu świadczącego
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej
o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1.Zwiększona śmiertelność drobiu lub innych utrzymywanych w gospodarstwie ptaków,
2.Spadku pobierania paszy i wody;
3.Objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność,
4.Sinica i wybroczyny, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

  1. Nowe Rozporządzenie MRiRW

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//