Kampania zus bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. Starsza kobieta korzystająca z bankomatu.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Informacje na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Szkolenie chemizacyjne, w lewym dolnym rogu ciągnik z opryskiwaczem na polu

Zapraszamy na szkolenie chemizacyjne, organizowane w CSK przez LODR i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie - grafika przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej i lekarza trzymającego na rękach psa i kota

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie dotycząca wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich w związku z ich przemieszczeniem.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie - grafika przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej i lekarza trzymającego na rękach psa i kota

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przedstawia aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:

Fundusz sołecki IV edycja konkursu

Ruszyła IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". Zachęcamy sołectwa z naszej gminy do zgłaszania inicjatyw, jakie zostały podjęte na ich terenie przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego.