Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Producent surowca tytoniowego ma obowiązek przekazywania do dnia 15 maja każdego roku do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

Konkurs dla KGW Bitwa Regionów

Zaproszenie do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Informacja starosty krasnostawskiego

Apel w związku z III falą zachorowań o przestrzeganie zasad sanitarnych, racjonalne zachowanie i odpowiedzialność. Dbajmy o siebie i innych!

Aktywny Samorząd

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2021 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.