Program uroczystości 15 sierpnia 2021 w Krasnymstawie