Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Łopienniku Górnym, 28 sierpnia 2022.