Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka

W dniu 17 października 2022 roku stwierdzono:

przydatność wody do spożycia przez ludzi