Siedzący lis na tle zielonej trawy

Informuję, że w dniach 27-29 marca 2023 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych,
  • dawkę szczepionki stanowi blister z płynem zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm,
  • nie wolno dotykać szczepionki,
  • jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
  • ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem,
  • każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii,
  • przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/-/ Paweł Piotrowski