Informacja o rozpoczętym naborze do Służby Więziennej na strażnika działu ochrony w jednostkach okręgu lubelskiego.

Poniżej link do ogłoszenia.

nabór funkcjonariuszy do służby więziennej

Szczegóły dostępne po linkiem: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-nabor-na-stanowisko-straznika-dzialu-ochrony