Zaproszenie na wystawę

Zaproszenie na wystawę Srebrne monety Narodowego Banku Polskiego z lat 1990-2020 do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaproszenie na szkolenie on-line.

Informacja LODR

Zaproszenie na podstawowy kurs chemizacyjny w Łopienniku.

Informacja Starosta Krasnostawski

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030.

Informacja Rajd Rowerowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.