Rozlicz PIT w Gminie Gorzków

Aplikacji do rozliczeń PIT za 2022 rok i wspierania lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku.

Informacja Służba Więzienna

Informacja o rozpoczętym naborze do Służby Więziennej na stanowisko młodszy wychowawca/ młodszy psycholog działu penitencjarnego w jednostkach okręgu lubelskiego.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Spotkania szkoleniowe dla rolników w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Obowiązujące nakazy i zakazy wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.  grypy ptaków.