Informacja pomoc dla rolników poszkodowanych w 2020 r

Do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych w 2020 r. spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Nieodplatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ptasia grypa

Przypomnienie obowiązujących środków bioasekuracji, dotyczących wszystkich właścicieli posiadających drób w gospodarstwach.

Ochrona pszczół przed środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie zamieszcza komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Producent surowca tytoniowego ma obowiązek przekazywania do dnia 15 maja każdego roku do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.