Informacja Służba Więzienna

 

nabór funkcjonariuszy do służby więziennej

Konkurs Fotografie z dawnej pracy

Weź udział w konkursie fotograficznym dla osób 50+ pod nazwą „FOTOGRAFIE Z DAWNEJ PRACY”

Informacja Starosty Krasnostawskiego

 Zaproszenie na obchody uroczystości 83 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

Informacja Starosty Krasnostawskiego

 Zaproszenie na uroczystości 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Krasnymstawie

Centrum doradztwa rolniczego

Zaproszenie na szkolenie internetowe "Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego"