Oferta na zadanie pożytku publicznego

Upamiętnienie Ogólnopolskiego Strajku Rolników w Piaskach Szlacheckich z 1989 roku poprzez organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Biały zarys domu na tle zielonej trawy

Tylko do końca czerwca właściciele lub zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji w CEEB. Nie czekaj! Złóż deklaracje już dziś.

Ochrona pszczół przed środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie zamieszcza komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Dzięki Fundacji Orlen Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach Szlacheckich zyskała nowy sprzęt.

Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaprasza wszystkich rolników do współpracy celem wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie 2022 roku.