Pomoc Ukrainie

Pismo Starosty Krasnostawskiego skierowane do Kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu krasnostawskiego.

Centrum Dordztwa Rolniczego w Brwinowie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Informacja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. zmniejszenia wymagań biurokratycznych w rolnictwie.

Mężczyzna w masce ochronnej na twarzy

Szkoltex zaprasza na szkolenie w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.

Informacja Polski Ład

Od 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchomiono dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.