Pomoc Ukrainie

Izba Radców Prawnych w Lublinie zapewnia nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.

Pomoc Ukrainie

Pismo Starosty Krasnostawskiego skierowane do Kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu krasnostawskiego.

Centrum Dordztwa Rolniczego w Brwinowie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Informacja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. zmniejszenia wymagań biurokratycznych w rolnictwie.

Mężczyzna w masce ochronnej na twarzy

Szkoltex zaprasza na szkolenie w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.