Panele Słoneczne w prawym górnym rogu herb Gminy

Informacja dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w gminie Gorzków.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Zbiórka produktów rolnych na potrzeby Szpitala w Krasnymstawie.

Program Czyste Powietrze

Informacje na temat punktu konsultacyjnego, utworzonego w Urzędzie Gminy na potrzeby realizacji programu Czyste powietrze.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 2020/2021.