Gmina Gorzków informuje, że w dniu 31 października 2022 roku zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109735 l (ul. Cichej) w miejscowości Gorzków Osada”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyremontowany został odcinek ul. Cichej o długości 181,51 mb, wykonana została nakładka z betonu asfaltowego oraz usytuowano próg zwalniający celem zwiększenia bezpieczeństwa przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Zmieniono również organizację ruchu, na części ulicy Cichej od budynku Urzędu Gminy w kierunku Ośrodka Zdrowia wprowadzono ruch jednokierunkowy.