Wójt Gminy Gorzków informuje, że zmiany legislacyjne dotyczące sprzedaży pozostałego w gminie węgla wydłużają okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla, w związku z tym mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla od dnia 2 maja do dnia 30 czerwca 2023 r., zaś sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Ponadto:

  • zniesiony został limit ilościowy węgla przypadający na gospodarstwo domowe,
  • możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Na składach węgla w Gminie Gorzków dostępne jest 4,5  tony surowca – frakcja „orzech”. Osoby zainteresowane zakupem węgla, proszone są o zgłaszanie się do urzędu gminy.

Sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania obecnie dostępnych na składach węgla zapasów.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak