Wójt Gminy Gorzków informuje, że prowadzi zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gorzków  – do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę itp.

  1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach, które są własnością osoby składającej wniosek (w przypadku współwłasności obowiązkowo wymagana jest zgoda współwłaściciela/cieli ).
  2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych lub własnościowych.
  3. Składane wnioski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą weryfikowane z ilością osób podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Rozpoczęcie realizacji montażu przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi w latach 2023-2024.

Formularze ankiet dla osób, które chcą przystąpić do budowy przydomowych oczyszczalni są dostępne w Urzędzie Gminy Gorzków, ul. Główna 9 pokój numer 8, oraz poniżej w dokumentach do pobrania.