Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Słowa podziękowania i wyrazy szacunku dla personelu medycznego pracującego w Przychodni Zdrowia w Gorzkowie – Osadzie.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja na temat prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie w roku 2021.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie portalu tematycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków.

Informacja wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe

Wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe. Uwaga na zmiany! Od tego roku nie ma możliwości złożenia oświadczenia. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.