Wybory Sołtysa w miejscowości Borów-Kolonia

Zebranie wiejskie w miejscowości Borów-Kolonia. Wybór sołtysa.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w miejscowości Borów.

Pomoc Ukrainie

Tworzymy bazę danych miejsc tymczasowego noclegu i zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o nieruchomości gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej do sprzedaży.