Miejsca dystrybucji jodku potasu w Gminie Gorzków

 Poniżej zamieszczamy wykaz planowanych punktów dystrybucji jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego:

Dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Gorzków.

Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego. Nie zwlekaj!