Mężczyzna w ciemnym garniturze trzymający w ręce młotek aukcyjny, w lewym dolnym rogu widok gruntu uprawnego

Informacja o nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej do sprzedaży.

Stawki opłat i podatków lokalnych w 2022 roku

Zestawienie stawek opłat i podatków, obowiązujących na terenie Gminy Gorzków w 2022 roku.

Panele Słoneczne w prawym górnym rogu herb Gminy

Informacja dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w gminie Gorzków.