Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja na temat przyjmowania wniosków na odbiór folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wybory Sołtysa w Gorzkowie-Osadzie

Zebranie wiejskie w miejscowości Gorzków-Osada. Wybór sołtysa..

Wybory Sołtysa w Bogusławie

Zebranie wiejskie w miejscowości Bogusław. Wybór sołtysa.

Informacja wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe

Wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe. Uwaga na zmiany! Od tego roku nie ma możliwości złożenia oświadczenia. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Słowa podziękowania i wyrazy szacunku dla personelu medycznego pracującego w Przychodni Zdrowia w Gorzkowie – Osadzie.