Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja na temat opłaty za wodę w IV kwartale 2020 roku. Należy samodzielnie podać do Urzędu Gminy stan wodomierza.