Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków - etap A.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Pobierz wymagane dokumenty i złóż wniosek na stypendium szkolne w terminie do 15 września 2021 roku.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Rozkład jazdy autobusów i busów szkolnych, obowiązujący na terenie Gminy Gorzków od 1 września 2021 roku.