Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Uzupełnienie ubytków oraz umocnienie skarpy czołowej na zbiorniku wodnym znajdującym się na działce nr ewid. 489/3 w Gorzkowie Osadzie

Gorzków-Osada, 16.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2018 r.

Postępowanie na roboty budowlane pn: „Uzupełnienie ubytków oraz umocnienie skarpy czołowej na zbiorniku wodnym znajdującym się na działce nr ewid. 489/3 w Gorzkowie Osadzie” jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający

Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, NIP: 5641691130; REGON: 950371695, tel.: 846838156, faks: 846838111, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Strona internetowa Zamawiającego, na której opublikowano ogłoszenie: www.gorzkow.eu oraz http://uggorzkow.bip.e-zeto.eu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków oraz umocnienie skarpy czołowej na zbiorniku wodnym znajdującym się na działce nr ewid. 489/3 w Gorzkowie Osadzie należącej do Gminy Gorzków. powierzchnia ogólna zbiornika 12, 00 ha, powierzchnia lustra wody 10,67,szerokość korony grobli 10 m, nachylenia skarpy odwodnej 1:3, nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2 Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - 0,026 ha, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15 głębokość do 3m, kategoria gruntu I-III – 130,00 m3, umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, ułożenie geowłókniny – 260,00 m2, wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe – wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym 100-300 - 60,000 m3. Jest wymagany okres 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane od daty odbioru końcowego.

Termin wykonania

Do dnia 30 czerwca 2018 r. (zakończenie).

Termin składania ofert

5 marzec 2018 r., godz. 11:00. Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada.

Więcej informacji zawiera załączona dokumentacja z postępowania

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2018 r.

Załacznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3. Przedmiar

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.03.2018 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//