Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Mammografia

Badania - mammografiaMammobus 21 08 2018

Badania mammograficzne

     Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej  NZOZ MARMED
                                           MAMMOGRAFIA I MAMMOBUSY
                     21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 4 tel.: 81 751 44 66
 
Termin badań 20 listopada 2017 r.
Miejsce Gorzków-Osada przy remizie OSP.
                 
Koordynator ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia NZOZ MARMED
Sylwia Pietryka
tel. kom.: 500 227 382

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina...

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

        Ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”.
Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw.

Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych:

- odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

 

- odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

 

- odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

 

Zawiadomienie

Urząd Gminy Gorzków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o zorganizowanie zbiórki i przekazanie darów w postaci płodów rolnych (owoce i warzywa) w okresie jesiennym na potrzeby
Szpitala w Krasnymstawie.

Zebrane dary przyczynią się w dużym stopniu do poprawy jakości żywienia poprzez użycie ekologicznych produktów, których producentami są mieszkańcy Gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odebrania darów można uzyskać u Sołtysów poszczególnych wsi lub w Urzędzie Gminy.

ZBIÓRKA POTRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Program "Leki 75+"

bezplatne leki 3

 

 

 

 Szanowni Państwo
        Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+".
Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych.
Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.


Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Karol Tarkowski

bezplatne leki 1bezplatne leki 2
75plus.mz.gov.pl

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//