Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków

W załaczeniu znajduje się zarządzenie nr 10/2013 wójta Gminy Gorzków z dnia 6 marca 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gorzków w 2013 r.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//