Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że Gmina Gorzków zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
W związku z powyższym Rolnicy z terenu Gminy Gorzków zainteresowani pozbyciem sie odpadów:
- folii rolniczej

- siatki i sznurka do owijania balotów
- opakowań po nawozach
- opakowań typu Big Bag
mogą złożyć do Urzędu Gminy Gorzków w terminie do 20 listopada 2019 r. informację o w/w odpadach. Wzór informacji dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 13 oraz w załączniku poniżej.

Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania dotacji.

Informacja
Wniosek

Zastępca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//