Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków.

                                                                        

       

        W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa lubelskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłaszamy nabór wniosków o udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gorzków.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 4 - 29 listopada 2013 r.

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie: azbest.lubelskie.pl

 

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//