Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja na temat postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa

Szanowni Państwo,
Wobec pojawiających się sygnałów o powrotach osób do gminy Gorzków  z północnych Włoch lub innego państwa z listy podwyższonego ryzyka, przypominamy, że należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w przypadku wystąpienia objawów takich jak: duszności, kaszel, czy gorączka lub kontaktu z osobą zakażoną. Przez kolejne dni od powrotu (maksymalnie 24) należy obserwować, czy wskazane wyżej objawy się nie pojawiły i znacząco nasiliły. Jeśli tak się stanie, należy zgłosić się na najbliższy oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny. W żadnym wypadku nie należy przebywać w przestrzeni publicznej lub zgłaszać się do miejscowego ośrodka zdrowia. 
Z poważaniem
Piotr Cichosz
/-/- Zastępca Wójta

Zawiadomienie dot. wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów

Zawiadomienie
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie wyborów uzupełniajacych Sołtysa Sołectwa Borów

Na podstawie zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Gorzków z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Borów, że
Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku o godz.. 17:00 w Remizie OSP w Borowie.

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, wybory przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 17:15 - bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.
Z uwagi na ważność powyższej sprawy prosi się o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy Gorzków
/-/Marek Kasprzak 

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Gorzków w dniu 20 lutego 2020 r.

Informacje dotyczące ptasiej grypy (HPAI)

Informacje dotyczace ptasiej grypy HPAI

Informacja dla KGW w terenu Gminy Gorzków

W imieniu Pani Ewy Szałachwiej dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazujemy informację do Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Gminy Gorzków, dotyczącą konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Liczymy na Państwa zaangażowanie w udostępnianiu ww. informacji zainteresowanym podmiotom. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 44 16 538, oraz 81 44 16 802. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu zamieszcza się zaproszenie oraz załączniki w postaci regulaminów i kart zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w organizacji konkursu skierowane do KGW

Regulamin konkursu na potrawy, produkty i przetwory

Regulamin konkursu na rękodzieło

Regulamin konkursu na szarlotkę

Karta zgłoszenia- szarlotka

Karta zgłoszenia – rękodzieło

Karta zgłoszenia - potrawy

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//