Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szczepienie lisów wolno żyjących.

Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

        Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 roku* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1km2
- zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
- dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
- nie wolno dotykać szczepionki!
- jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
- ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
- każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
- przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.
*Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

Informacja

DSCN6482 1

        Informujemy o możliwości adopcji 2 psów rasy mieszanej. Pieski mają około 2 miesiące, są przyjazne i w dobrej kondycji. Istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych (tj. szczepienie, odrobaczanie, sterylizacja), dodatkowo karma. Kontakt telefoniczny pod numerem 846838156.

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Plakat A4 RGB bez spadw 01

        Informujemy, że na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4 dostępne jest stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu w ramach PSR 2020.
Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.
        Jednocześnie przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)

Plakat 1

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

oznaczenie miejsca spisowego2

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka"

Informujemy, że usługi dostępu do Internetu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” świadczone będą do dnia 31.01.2021 r.. Zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu komputerowego osoby biorące udział w projekcie otrzymały sprzęt w użyczenie do dnia 30 września 2020 roku. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym został użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia teletechniczne do Urzędu Gminy celem podpisania aneksu do umowy użyczenia, wydłużającego termin użyczenia do końca stycznia 2021 roku.

Po upływie tego terminu komputery zostaną Państwu przekazane w formie darowizny, o procedurze przekazania sprzętu komputerowego poinformujemy w późniejszym terminie.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//