Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pracownicy socjalni przyjmują wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
84 6838506 | 84 6838156 wew. 327, 326
lub w siedzibie Ośrodka.