Logo akcji Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych wprowadziło program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31grudnia 2023 r.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie planuje przystąpić do realizacji tego Programu – Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

,,Opieka na odległość" to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do świadczenia usługi na odległość przy użyciu tzw. "opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Kryteria kwalifikacji to między innymi: Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

O możliwości skorzystania z powyższej pomocy będzie decydować kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do pracowników socjalnych GOPS w Gorzkowie. Tel. 846838506 | 846838156 wew. 327