Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kurs przedstawiciela handlowego.

       Beneficjenci projektu „Mobilni na start”, w okresie od 8 do 24 sierpnia 2012 r. brali udział w zajęciach kursu zawodowego przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.W projekcie uczestniczy 11 kobiet oraz 4 mężczyzn z terenu Gminy Gorzków.Zajęcia odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie oraz w Szkole Podstawowej (zajęcia praktyczne na komputerach). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Galeria:

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//