Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

"Szkoły z Sukcesem" w Gimnazjum.

Gimnazjum w Gorzkowie uczestniczy w projekcie: „ Szkoły z sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”, realizowanym przez Gminę Gorzków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjum otrzymało wsparcie w postaci zakupu sprzętu i artykułów. Zostały dostarczone pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, sprzęt informatyczny i multimedialny, m.in.: nagłośnienie z oświetleniem, kamera cyfrowa, projektor multimedialny, tablica interaktywna. Uczniowie w ogólnej liczbie 48 osób biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: efektywnej nauki – 8 Beneficjentów Ostatecznych (dalej, BO), matematyki – 22 BO, ekspresji kulturalnej - 8 BO, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki – 8 BO. Wszyscy uczniowie klas III zostali objęci kompleksowym systemem wsparcia i poradnictwa zawodowego, – 30 BO. Z kolei, 4 BO otrzymało wsparcie w postaci doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej. Przewidziana jest organizacja wydarzenia kulturalnego – przedstawienie sztuki teatralnej oraz jednodniowa wycieczka do teatru dla uczestników warsztatów ekspresji kulturalnej.

Galeria:

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//