Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego, kolorowe ludzkie dłonie tworzące kształt drzewa na biało-niebieskim tle

Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2021 roku.