Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szkolenia kulinarne.

       W dniu 28 lutego 2012 r. rozpoczęła się realizacja warsztatów kulinarnych w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni" . Zajęcia dotyczą tematów z zakresu tradycji kuchni lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu LGD Krasnystaw Plus. W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007 - 2013.

Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//