Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w lutym!

        Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r., w pokoju Referatu Podatkowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł × ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//