Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja z zakresu art 13 RODO

EFS kolor poziom

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku zamieszcza się klauzulę informacyjną dot. RODO.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników projektu „Uczmy się i nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie"

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//