Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Orszak Trzech Króli w Gorzkowie.

Tradycyjnie w Gorzkowie od 6 lat organizowany jest Orszak Trzech Króli.
        Bardzo mroźny dzień styczniowy nie przeszkodził, aby z placu Centrum Społeczno - Kulturalnego wyruszył uroczysty Orszak i podążył do Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Gorzkowie. Przyświecało nam hasło „Przygotujmy Panu Jezusowi Piękny Korowód".
W kościele o godz.10.00 odbyła się uroczysta msza święta z udziałem wiernych, odprawiona przez miejscowych księży: Proboszcza – Krzysztofa Adamowskiego i Wikariusza - Marcina Smalca.

Koordynatorem Orszaku byli: Księża Parafii, oraz Centrum Społeczno – Kulturalne .
        Orszak jest dobrą okazją, by świętować i cieszyć się z narodzin Chrystusa, a także przyjemnie spędzać czas w gronie osób przepełnionych chrześcijańskim entuzjazmem, radością, wiarą i nadzieją , aktywnie uczestniczyć w obchodach Święta Objawienia Pańskiego.
Uczestnicy Orszaku pod przewodnictwem gwiazdy, niesionej przez Radosława Konofała , oraz Trzech Króli : Mariana Szewczaka, Marka Chudziaka, Artura Krzyżanowskiego, symbolizujących trzy kontynenty – Europe, Azję i Afrykę.
Królowie nieśli symboliczne dary dla nowo narodzonego Chrystusa. W korowodzie nie zabrakło koników należących do Radosława Parki i Piotra Stępnia, oraz zaprzęgu pasterskiego. Uroczo wyglądały dzieci na sankach, z czerwonymi buźkami od siarczystego mrozu.
Pięknie wyglądała grupa „Heroda" z C.S.K w nowo przygotowanych własnoręcznie strojach. W korowodzie udział wzięła grupa KGW Bobrowe-Olesin w strojach ludowych, Żeński Zespół Wokalny i Chór kościelny.

Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017

        Po głównych uroczystościach, w Centrum Społeczno - Kulturalnym odbyło się spotkanie opłatkowe władz gminy z osobami uczestniczącymi w działalności kulturalnej gminy Gorzków. Spotkanie rozpoczęła Kierownik C.S.K. - Barbara Lachowska . Wraz z powitaniem złożyła wszystkim zebranym najlepsze życzenia Noworoczne.
Wójt Gminy Gorzków – Marek Kasprzak podzielił opłatkiem wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia.
Spotkanie umilała Kapela Ludowa z Gorzkowa i Zespół „ Fenix".

Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017

Przypomnijmy symbolikę i znaczenie święta Trzech Króli czyli Objawienia Pańskiego. Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim, jego korzenie sięgają pierwszych wieków naszej ery. Święto to zwraca uwagę przede wszystkich na postać Chrystusa. Symbolika tego święta wiąże się z ewangelickim opisem hołdu, jaki został złożony Jezusowi ze strony mędrców ze Wschodu. Owi mędrcy przynieśli ze sobą dary: kadzidło - symbol boskości, złoto - symbol władzy królewskiej oraz mirrę (używaną do balsamowania ciała) - zapowiedź męczeńskiej śmierci. Często mędrców tych określa się jako króli i nazywa imionami Kacper, Melchior i Baltazar. Kolejną kwestią związana z obchodami święta Objawienia Pańskiego jest tradycja pisania na drzwiach domów skrótu CMB, nie są to bowiem litery pierwszych imion mędrców, ale skrót łacińskiego sformułowania „Christus mansionem benedicat" czyli Niech Chrystus błogosławi ten dom. Święto Objawienia Pańskiego jest przepełnione symboliką i wieloma znaczeniami, jednakże jego podstawowym przesłaniem jest to, aby zrozumieć, że hołd złożony narodzonemu Chrystusowi, to rozpoczęcie nowej, trudnej podróży, to zmiana życia, nastawienia, przyzwyczajeń, droga trudna ale właściwa. Symbolika hołdu złożonego nowo narodzonemu, przez mędrców wiąże się również, ze znaczeniem religii chrześcijańskiej. Bowiem mędrcy przybyli do Betlejem ze Wschodu , czyli nie byli Izraelitami. Z tego wynika, że chrześcijaństwo jednoczy wszystkich niezależnie od rasy, narodowości, płci, wieku czy statusu majątkowego. Narodziny Chrystusa zjednoczyły ludzi na całej ziemi i taki wymiar symboliczny niesie za sobą święto Objawienia Pańskiego.

Barbara Lachowska – Kierownik C.S.K.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//