Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka

W dniu 1 grudnia 2022 roku stwierdzono:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

Woda z powyższego wodociągu nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Widniówka zaopatruje w wodę ok. 37 mieszkańców miejscowości Widniówka