W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam Państwu informację, która została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczy obowiązku rejestracji drobiu najpierw u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie a następnie w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z przekazem, osoby utrzymujące drób na własne potrzeby nie muszą go rejestrować u powiatowego lekarza weterynarii w celu otrzymania decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Rejestracji podlegają natomiast osoby, które wprowadzają drób lub jaja do handlu. Wtedy taka działalność jest rejestrowana jako handel detaliczny lub sprzedaż bezpośrednia, W takim przypadku zostaje nadany odpowiedni numer dla prowadzonej działalności.

Przypominam jednocześnie, ze nadal istnieje obowiązek zgłaszania posiadania drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie. Zgłoszenie to nie wiąże się z wydaniem decyzji ani obowiązkiem rejestracji w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wynika wprost z przepisów tj. §1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2O22r. w sprawie zarządzeni środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jednocześnie informuje, że na stornie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano informację dot. odstępstwa od obowiązku rejestracji drobiu na własne potrzeby: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji