Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przedstawia aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:

01Lekarz Weterynarii PIOTROWSKI ZBIGNIEW
Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica
tel. kom. 608475942
tel. stacjonarny 84 6183015

02Lekarz Weterynarii SERAFIN JACEK
Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica
tel. kom. 608094707
tel. stacjonarny 84 6183015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska