Informacja Starosty Krasnostawskiego

 Zaproszenie na obchody uroczystości 83 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

Informacja Starosty Krasnostawskiego

 Zaproszenie na uroczystości 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Krasnymstawie

Centrum doradztwa rolniczego

Zaproszenie na szkolenie internetowe "Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego"

Dożynki powiatowe 2022

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Łopienniku Górnym, 28 sierpnia 2022.


zielony las i łąka, odbijające się w wodzie

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz partnerzy wydarzenia zapraszają na Eko Piknik, który odbędzie się 31 lipca 2022 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.