Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Obowiązujące środki bioasekuracji w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zaproszenie na wystawę

Zaproszenie na wystawę Srebrne monety Narodowego Banku Polskiego z lat 1990-2020 do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaproszenie na szkolenie on-line.

Informacja LODR

Zaproszenie na podstawowy kurs chemizacyjny w Łopienniku.