W dniu 23 czerwca 2022 roku, 100. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Gorzków Pani Aniela Rybak. Pani Aniela urodziła się 23 czerwca 1922 roku w Krzemieniu, powiat janowski. Na terenie Gminy Gorzków zamieszkała wraz z rodzicami mając 17 lat. Wyszła za mąż za Mieczysława Rybaka, z którym wspólnie w Bobrowem prowadziła gospodarstwo rolne. Po śmierci męża już jako emerytka przeprowadziła się do Krasnegostawu do córki. W roku 2016 przeprowadziła się ponownie do miejscowości Gorzków-Wieś (Gmina Gorzków), gdzie przebywa pod opieką swojej drugiej córki. Pani Aniela dochowała się dwóch córek, pięciorga wnuków, dziewięciorga prawnuków oraz pięciorga praprawnuków.

W sobotę 25 czerwca 2022 r., dostojnej jubilatce przygotowano piękną uroczystość, w której uczestniczyła liczna rodzina oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Gminy w Gorzkowie i KRUS w Krasnymstawie. Uroczystość poprzedzona została mszą dziękczynną odprawioną przez proboszcza parafii w Gorzkowie ks. Andrzeja Wołoszyna.

Pani Aniela Rybak uhonorowana został listem gratulacyjnym Prezesa Rady Ministrów, który wręczony został przez Zastępcę Wójta Gminy Gorzków Pana Piotra Cichosza. Gratulacje oraz kwiaty Zastępca Wójta Gminy Gorzków złożył także w imieniu własnym oraz całej społeczności gminnej. W imieniu Starosty Krasnostawskiego serdeczne życzenia złożyła Pani Ewa Nieścior, Radna Powiatowa z terenu Gminy Gorzków, natomiast od kierownictwa KRUS w Krasnymstawie Pani Bożena Okoń.