W związku z realizacją zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec - Czysta Dębina - Gorzków od km 7+410 do km 8+070" od dnia 11 kwietnia 2023 roku wykonawca robót PBI Infrastruktura S.A wprowadza czasową organizację ruchu. Możliwe będą utrudnienia w przejeździe odcinka od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania na Orchowiec.

Prosimy o wyrozumiałość.